Připravili jsme pro Vás nabídku od těch nejlepších profesionálů.

Plamenový projektor

Menší stage

Čtyři plamenové projektory (6m plamen), jeden technik, náplně pro jednu kapelu (300s ohně)

Větší stage

Šest plamenových projektorů (6 m plamen), dva technici, náplně pro jednu kapelu (300 s ohně)

Stage pyrotechnika

Pět salv pyrotechniky ze šesti pozic (dle domluvy, typicky fontány, jety, stage komety a další), dva technici

CO2 Efekty

CO2 Jety – menší stage

Čtyři CO2 jety (5m sloup mlhy), dva technici, náplně pro jednu kapelu (60s CO2 mlhy)

CO2 Jety – větší stage

Šest CO2 jetů (5 m sloup mlhy), dva technici, náplně pro jednu kapelu (60 s CO2 mlhy)

CO2 Gun (DJ gun)

CO2 gun (cca 5 m sloup mlhy), jeden technik, náplně pro jednu kapelu (60 s CO2 mlhy)

Další

Těžká mlha

Profesionální výrobník těžké mlhy s náplněmi cca 15-30 minut těžké mlhy dle podmínek, jeden technik

T-shirt Gun

Pneumatický vrhač triček a jiného (měkkého) merche, jeden technik, nezahrnuje náplně (dodá kapela/organizátor)

Vrhače konfet

Dva pneumatické vrhače konfet, dva technici, v základu jedna salva konfet (4 kg)

Rock Metal Universe s.r.o.
>